Vakt

Vaktteckning görs i Svenska Båtunionens Administrativa System, som kallas BAS.
https://bas.batunionen.se/

Vaktteckning startar den 1:a februari kl 06:00.

Gå till Schema. Du kan fylla i båda passen och ange familjepass som exempel.
2st enkelpass per
båtplats, eller ett dubbelpass.
Vid frågor kontakta
vakt@hsbk.org


Observera att du är skyldig att genomföra två pass - om de görs under samma dygn räknas det som familjepass, vilket ska skrivas in i kommentarsfältet.

Om du inte kan logga in via länken ovan, vänligen maila till vakt@hsbk.org så kommer du att erhålla inloggnings uppgifter.

Detta gäller alla vaktpass som räknas som ej utfört (även de som lottas ut vid utebliven vaktteckning)

Vakten ansvarar för uppsikten av området och skall därmed vara "körbar" under hela vaktpasset.
Intagande av alkoholhaltiga drycker eller droger är inte förenligt med vakthållningen.
I händelse av intrång uppmanas till försiktighet vad beträffar ingripande.

Ring Polisen på 11414 , alternativt 112 vid akut läge!

Sanktionsavgift 1000kr per person vid ej utfört vaktpass (familjevakt 2000kr). Gäller både HSBK och IRS.
Nytt vaktpass tilldelas utöver sanktionsavgiften.