Ny medlem

För att ansöka medlemskap fyller du i detta formulär:  Ansökningsblankett  

HAMNPLATS

Om du ansökt om båtplats och det finns en ledig plats som passar för din båt blir du kontaktad av hamnkaptenen. Annars placeras du i hamnkön i avvaktan på att en lämplig plats blir ledig. Under väntetiden får du betala en köavgift som framgår på hemsidan under rubriken Avgifter.

Ansökan sker enklast med e-post till båtklubben under rubriken Kontakta oss. Du kan också träffa en styrelserepresentant under en av de tre jourkvällar som vi har under våren. Om du saknar båt och inte avser att skaffa båt får du inte kvittera ut någon nyckel.

 

UPPLÄGGNINGSPLATS FÖR VINTERFÖRVARING

Om du blivit tilldelad hamnplats och du även ansökt om varvsplats får du plats i en separat kö till uppställningsplatsen.

När du fått uppställningsplats ansvarar du själv för att ta reda på vad som gäller där och att båten blir rätt pallad med lämpliga stöttor. I klubbhuset finns bilder på lämplig pallningsutrustning. Vid uppläggningsplatsen sätts listor upp för teckning av önskad sjösättnings och upptagningsdag vår och höst. Detta meddelas också på klubbens hemsida och på IRS hemsida. Observera att båtar aldrig får förvaras på uppställningsplatsen sommartid.

Vinterförvaringsplatsen delar vi med tre andra båtklubbar under det gemensamma namnet IRS. IRS har egen utrustning för sjö- och upptagning.

För att komma in på varvsområdet krävs nyckel som du kan kvittera ut på liknande sätt som hamnnyckeln den dag du fått uppläggningsplats.

 

VAKT I HAMNEN

När du har en båt i hamnen är du skyldig att gå två stycken vaktpass/sommar. Dessa tecknas normalt under mars månad genom Svenska Båtunionens webbsystem som vår båtklubb är ansluten till. Du tilldelas ett användarkonto för att kunna göra din vaktteckning.

 

VAKT PÅ VARVSPLATSEN

 Du är skyldig att även gå två vaktpass under vintern. För teckning gäller samma princip som vid vakt i hamnen. 

 

KLUBBHOLME

Klubben disponerar en holme med tillhörande bryggor ca: 6 distansminuter väst från hamnen. Mer info finns på hemsidan.

 

Välkommen som medlem i Hässelby Strands Båtklubb


Styrelsen