Avgifter

Du måste vara medlem i klubben för att få ställa dig i kö till hamnen.

 • Inträdesavgift 1100 kr

 • Årsavgift 450 kr/år

 • Köavgift 250 kr/år

(Summan du behöver betala 1800kr)


 • Hamnplats för båt, pris per löpmeter brygga, som överstiger 1,25 m
  (Exempel: En plats som är 2 m bred kostar 2 m – 1,25 m = 0,75 m x 1 275 kr/m = 956 kr)

 • Tillkommer Y-bomsavgift:

 • Y-bom med längd upp till 4 m 200 kr

 • Y-bom med längd upp till 6 m 300 kr

 • Y-bom med längd upp till 8 m 400 kr

 • Y-bom med längd upp till 10 m 500 kr

 • Delad Y-bom = halv avgift


 • Jolle, max 3 m lång, brygga 5, 6 och 7 300 kr

 • Jolle på A-brygga 500 kr

 • Gästplatsavgift per natt för icke medlem 200 kr

 • Gästplatsavgift per natt för medlem i HSBK 200 kr


 • Köavgift 250 kr

 • Nyckelbricka, pant 250 kr

 • Nyckelbricka, ersättningsbricka 150 kr

 • Nyckelpant (för varvs-tag) 250 kr


 • Klubbvimpel / Standert 150 kr

 • Betalningspåminnelse, administrationsavgift per gång 300 kr

 • Sanktionsavgift 1000kr per person vid ej utfört vaktpass (familjevakt 2000kr). Gäller både HSBK och IRS.
  Nytt vaktpass tilldelas utöver sanktionsavgiften.