Avgifter

 • Medlemsavgift 450 kr
 • Inträdesavgift 1100 kr


 • Hamnplats för båt, pris per löpmeter brygga, som överstiger 1,25 m
 • (Exempel: En plats som är 2 m bred kostar 2 m – 1,25 m = 0,75 m x 1 020 kr/m ) 765 kr
 • Tillkommer Y-bomsavgift:
 • Y-bom med längd upp till 4 m 200 kr
 • Y-bom med längd upp till 6 m 300 kr
 • Y-bom med längd upp till 8 m 400 kr
 • Y-bom med längd upp till 10 m 500 kr
 • Delad Y-bom = halv avgift


 • Jolle, max 3 m lång, brygga 5, 6 och 7 300 kr
 • Jolle på A-brygga 500 kr
 • Gästplatsavgift per natt för icke medlem 200 kr
 • Gästplatsavgift per natt för medlem i HSBK 200 kr


 • Köavgift 250 kr
 • Nyckelbricka, pant 250 kr
 • Nyckelbricka, ersättningsbricka 150 kr
 • Nyckelpant(för varvs-"tag") 250 kr


 • Standert(självkostnadspris) 100 kr
 • Betalningspåminnelse, administrationsavgift per gång 300 kr
 • Ej utförd vakt, per person och natt 1 000 kr