Styrelsen

 • Ordförande Thomas Stenberg 0709-181704
 • Vice ordförande Runo Hagström
 • Sekreterare Ingemar Sandström
 • Kassör Joel Pirard E-Post
 • Hamnkapten/Arbetschef Klas Rogell E-Post
 • Varvschef Ingvar Bergenudd 08 - 36 37 62 E-Post
 • Dataansvarig Mattias Nordlund 0736 - 563440 E-Post
 • Vaktchef Fredrik Möller E-Post
 • Klubbmästare Håkan Olsson
 • Suppleant Sofia Bond
 • Suppleant Anki Abbing