Styrelsen

 • Ordförande Thomas Stenberg 0709-181704

 • Vice ordförande Anki Abbing

 • Sekreterare Ingemar Sandström

 • Kassör Joel Pirard E-Post

 • Hamnkapten/Arbetschef Klas Rogell E-Post

 • Varvschef Ingvar Bergenudd 08 - 36 37 62 E-Post

 • Dataansvarig Mattias Nordlund 0736 - 563440 E-Post

 • Vaktchef Fredrik Möller E-Post

 • Klubbmästare Håkan Olsson

 • Suppleant Sofia Bond

 • Suppleant Vikas Sidhavatula