Styrelsen

 • Ordförande Thomas Stenberg 0709-181704

 • Vice ordförande Anki Abbing

 • Sekreterare Ingemar Sandström

 • Kassör Joel Pirard E-Post

 • Hamnkapten/Arbetschef Klas Rogell E-Post

 • Varvschef Bengt Andersson E-Post

 • Vaktgrupp E-Post
  Fredrik Möller
  Mattias Nordlund 0736 - 563440
  Bengt Andersson

 • Klubbmästare Håkan Olsson

 • Suppleant Sofia Bond

 • Suppleant Vikas Sidhavatula