Nu kan du själv uppdatera informationen om din båt!
Gå till BAS ( https://bas.batunionen.se/


Tillägg till ditt nyttjanderättsavtal måste fyllas i innan båt anlöper HSBK 2024.
Logga in i BAS och välj Båtkort, välj sedan sedan JA eller Nej på alternativet.