Nyheter

 • Fiskeförbud i hamnen.
 • Vårmötet skjuts upp med anledning av Covid-19 viruset.
 • Belysning Brygga G (7) felanmäld (20200531)

Kontrollera dina uppgifter i Medlemssystemet BAS - Svenska Båtunionen
Vid frågor eller incidenter vad gäller miljön i hamnen kontakta styrelsen@hsbk.org eller ring:
Ann-Cathrin Abbing  Mobile: +46 (0)7 05673973 (Miljöansvarig HSBK)


HSBK kan under resten av denna säsong inte ta emot fler ansökningar avseende nytt medlemskap, endast ansökningar från medlemmars anhöriga kan tas emot.

Kötid till Hamnen är fn 1-3 år beroende på båtstorlek.


 • Du måste vara medlem i klubben för att få ställa dig i kö till hamnen.
 • Inträdesavgift 1100 kr
 • Årsavgift 450 kr/år
 • Köavgift 250 kr/år
 • (Summan du behöver betala 1800kr)


För att få vinterplats på Råcksta sjöhage gäller följande villkor:

 • Du måste vara medlem i någon av klubbarna
 • Du måste ha en permanent hamnplats i respektive klubbhamn.


 • Klubben har inga kanot eller kajakplatser.

Båtplatsavtal

Stadgar