Mer information kommer under mars.

Tillägget till nyttjanderättsavtalet för bottenfärg måste accepteras
för att få tillgång till hamnplats 2024.
Gå till BAS, BÅTKORT. 

Du kan nu uppdatera uppgifterna om din båt direkt i BAS-registret.
Tryck på BAS till vänster i menyfältet Miljöprogram

Avfallsplan 

Det är _inte_ tillåtet att använda däck som fender eller krockskydd i hamnen HSBK
(miljön tar skada)Vid frågor eller incidenter vad gäller miljön i hamnen kontakta styrelsen@hsbk.org


Kötid till Hamnen är fn 1-4 år beroende på båtstorlek.


Inträdesansökan kan du göra online,  tryck här:
(Du behöver skapa ett konto i BAS som är båtunionens medlemsregister)

För att få vinterplats på Råcksta sjöhage gäller följande villkor:


Stadgar