Nyheter

 • Fiskeförbud i hamnen.
 • Hamnfest inställd pga Covid-19 pandemin
 • Vårmötet skjuts upp med anledning av Covid-19 viruset.
 • Belysning Brygga G (7) felanmäld (20200531)

Kontrollera dina uppgifter i Medlemssystemet BAS - Svenska Båtunionen






Vid frågor eller incidenter vad gäller miljön i hamnen kontakta styrelsen@hsbk.org eller ring:
Ann-Cathrin Abbing  Mobile: +46 (0)7 05673973 (Miljöansvarig HSBK)


Kötid till Hamnen är fn 1-3 år beroende på båtstorlek.

 • Du måste vara medlem i klubben för att få ställa dig i kö till hamnen.
 • Inträdesavgift 1100 kr
 • Årsavgift 450 kr/år
 • Köavgift 250 kr/år
 • (Summan du behöver betala 1800kr)
 • För att ansöka medlemskap fyller du i detta formulär: Ansökningsblankett

För att få vinterplats på Råcksta sjöhage gäller följande villkor:

 • Du måste vara medlem i någon av klubbarna
 • Du måste ha en permanent hamnplats i respektive klubbhamn.


 • Klubben har inga kanot eller kajakplatser.

Båtplatsavtal

Stadgar

Inträdesansökan