Passet räknas in i arbetsplikten. Anmäl via BAS
Fler är givetvis välkomna.Bryggfest  13/5 kl 12-14 Välkomna!

Vårmöte onsdagen den 19/4 kl 19 (Folketshus Riddersviksvägen 159)

Hamnöppning och vårrustning lördagen den 22a AprilDu kan nu uppdatera uppgifterna om din båt direkt i BAS-registret.
Tryck på BAS till vänster i menyfältet


Vaktteckning är avslutad. Medlemmar med båtplats som ej tecknat sig för vakt kommer att bli tilldelad vaktpass.

Vid frågor kontakta vakt@hsbk.org


 Miljöprogram

Avfallsplan 

Det är _inte_ tillåtet att använda däck som fender eller krockskydd i hamnen HSBK
(miljön tar skada)Vid frågor eller incidenter vad gäller miljön i hamnen kontakta styrelsen@hsbk.org eller ring:
Ann-Cathrin Abbing    Mobile: +46 (0)7 05673973 (Miljöansvarig HSBK)


Kötid till Hamnen är fn 1-4 år beroende på båtstorlek.


Inträdesansökan kan du göra online,  tryck här:
(Du behöver skapa ett konto i BAS som är båtunionens medlemsregister)

För att få vinterplats på Råcksta sjöhage gäller följande villkor:


Stadgar