Hamnen är nu stängd och öppnar åter till våren!

Det har förekommit stölder på IRS i början av Januari.

Bilder från pågående Pålningsarbete.


Kalender 2020 (Uppdateras löpande)

Vaktteckning för IRS och HSBK startar 1:a Februari

https://bas.batunionen.se/


Hamnen öppnar 18/4

Bryggfest Lördagen 30/5

Hamnstängning 24/10

Kötid till Hamnen är fn 1-3 år beroende på båtstorlek.

  • Du måste vara medlem i klubben för att få ställa dig i kö till hamnen.
  • För att ansöka medlemskap fyller du i detta formulär: Ansökningsblankett

För att få vinterplats på Råcksta sjöhage gäller följande villkor:

  • Du måste vara medlem i någon av klubbarna
  • Du måste ha en permanent hamnplats i respektive klubbhamn.
  • Köavgift 250 kr/år


Båtplatsavtal

Stadgar

Inträdesansökan