Se över din förtöjning!

Ett flertal båtar har bristfällig förtöjning där nattvakten fått hjälpa till akut.

Kontrollera ryckdämparna för att förhindra skador på bommar och båt.

Stängd farled

Farvattnet mellan HSBK och upptagningsplatsen IRS kommer att stängas av i Oktober under 2 dagar för sänkning av dricksvattenledningen från Lovön.

Planen är nu två dagar 16-17 oktober! (Informationen uppdaterad 16/9)


Upptagningsdagar hösten 2019

Anmälningslistan finns i vaktkuren from fredagen den 13 september kl 20:00!

http://irs-varv.se/?page_id=27

Datum Tid Antal båtar

torsdag 26 september 08:00 20

lördag 28 september 07;50 40 intransport av trailerbåtar 15:00 – 18:00

söndag 29 september 07:50 40

torsdag 30 september 08:00 20

torsdag 03 oktober 08:00 20

fredag 04 oktober 15-18, endast trailer båtar

lördag 05 oktober 07:50 40 intransport av trailerbåtar 15:00 – 18:00

söndag 06 oktober 07:50 40

måndag 07 oktober 08;00

torsdag 10 oktober 08:00

fredag 11 oktober 15-18, endast trailer båtar

lördag 12 oktober 07:50 40 intransport av trailerbåtar 15:00 – 18:00

söndag 13 oktober 07:50 40

måndag 14 oktober 08:00

torsdag 17 oktober 08:00

fredag 18 oktober 15-18, endast trailer båtar

lördag 19 oktober 07:50 50 intransport av trailerbåtar 15:00 – 18:00

söndag 20 oktober 07:50 50

måndag 21 oktober 08:00

Röjning inför upptagning på varvet

måndag 16 september kl 18:00

Städning av varvet

lördag 09 november kl 09:00

Kötid till Hamnen är fn 1-3 år beroende på båtstorlek.

  • Du måste vara medlem i klubben för att få ställa dig i kö till hamnen.
  • För att ansöka medlemskap fyller du i detta formulär: Ansökningsblankett

För att få vinterplats på Råcksta sjöhage gäller följande villkor:

  • Du måste vara medlem i någon av klubbarna
  • Du måste ha en permanent hamnplats i respektive klubbhamn.
  • Köavgift 250 kr/år


Båtplatsavtal

Stadgar

Inträdesansökan