IRS Information för dem med båt på IRS/Varvet.
Lördagen den 9/9 ( efter kl20) läggs pärmarna för upptagning i vaktkuren IRS.


På uppläggningsplatsen IRS är det parkeringsförbud av trailers efter den 15 september (bortforsling sker av kvarvarande)  Tisdag den 19:e september ställer vi iordning uppläggningsplatsen  kl 18-19.

Eftersom vi avser att förstärka staket runt varvsområdet (där så tidigare inte gjorts) genom att svetsa fast armeringsjärn behöver vi hjälp av fler medlemmar än vanligt, för att städa och röja längs med staketet.
HSBK behöver ställa upp med 5st medlemmar.

Boka via BAS systemet. https://bas.batunionen.se/


Måndag den 25:e september börjar upptagningarna på IRS/Varvet.

HSBK ansvarar för vakt på IRS/Varvet från 22:a Mars till 18:e Maj 2024.
https://irs-varv.se/?page_id=26

  Du kan nu uppdatera uppgifterna om din båt direkt i BAS-registret.
Tryck på BAS till vänster i menyfältet


Vaktteckning är avslutad. Medlemmar med båtplats som ej tecknat sig för vakt kommer att bli tilldelad vaktpass.

Vid frågor kontakta vakt@hsbk.org


 Miljöprogram

Avfallsplan 

Det är _inte_ tillåtet att använda däck som fender eller krockskydd i hamnen HSBK
(miljön tar skada)Vid frågor eller incidenter vad gäller miljön i hamnen kontakta styrelsen@hsbk.org eller ring:
Ann-Cathrin Abbing    Mobile: +46 (0)7 05673973 (Miljöansvarig HSBK)


Kötid till Hamnen är fn 1-4 år beroende på båtstorlek.


Inträdesansökan kan du göra online,  tryck här:
(Du behöver skapa ett konto i BAS som är båtunionens medlemsregister)

För att få vinterplats på Råcksta sjöhage gäller följande villkor:


Stadgar