Sommar 
Tillägget till nyttjanderättsavtalet för bottenfärg måste accepteras
för att få tillgång till hamnplats 2024.
Logga in i BAS

Tryck på "Begär ändring av uppgifter" i högra övre hörnet

Tryck på "pennan" under Båtuppgifter (redigera)

Välj JA/NEJ och tryck därefter på Spara uppe i högra hörnet. Gå till Båtuppgifter
Begär ändring av uppgifter (uppe i högra hörnet)
Tryck på Redigera (Pennan vid Båtuppgifter)
Härmed intygar jag att båtbottenfärgen är biocidfri.  Miljöprogram

Avfallsplan 

Det är _inte_ tillåtet att använda däck som fender eller krockskydd i hamnen HSBK
(miljön tar skada)Vid frågor eller incidenter vad gäller miljön i hamnen kontakta styrelsen@hsbk.org


Kötid till Hamnen är fn 0-2 år beroende på båtstorlek.


Inträdesansökan kan du göra online,  tryck här:
(Du behöver skapa ett konto i BAS som är båtunionens medlemsregister)

För att få vinterplats på Råcksta sjöhage gäller följande villkor:


Stadgar