• För att hålla ner kostnaderna för el på IRS säsongen 2022-2023 har IRS och båtklubbarnas styrelser enats om att elen på IRS (varvsplanen) hålls avstängd på from 15 Nov tom 1 Mars.

För att kunna ladda batterier etc är elen påslagen sista helgen varje månad (nov, dec, jan, feb) from lördag kl 10 tom söndag kl 18. • Innan sjösättning är det viktigt att du uppdaterar vad du har för bottenfärg på båten.
  Du gör det själv i BASK registret (OBS Detta är obligatoriskt ! )

  1. Min sida (medlem)

  2. Ändra mina uppgifter

  3. Tryck på Redigera

  4. Under "Bottenfärg" Väljer du den typ av bottenfärg du har.

Du kan nu uppdatera uppgifterna om din båt direkt i BAS-registret.
Tryck på BAS till vänster i menyfältet


Miljöprogram

Avfallsplan

Det är _inte_ tillåtet att använda däck som fender eller krockskydd i hamnen HSBK
(miljön tar skada)Vid frågor eller incidenter vad gäller miljön i hamnen kontakta styrelsen@hsbk.org eller ring:
Ann-Cathrin Abbing Mobile: +46 (0)7 05673973 (Miljöansvarig HSBK)


Kötid till Hamnen är fn 1-4 år beroende på båtstorlek.

 • Du måste vara medlem i klubben för att få ställa dig i kö till hamnen.

 • Inträdesavgift 1100 kr

 • Årsavgift 450 kr/år

 • Köavgift 250 kr/år

 • (Summan du behöver betala 1800kr)

Inträdesansökan

För att få vinterplats på Råcksta sjöhage gäller följande villkor:

 • Du måste vara medlem i någon av klubbarna

 • Du måste ha en permanent hamnplats i respektive klubbhamn.

 • Efter ansökan tilldelas du plats i mån av tillgång.


 • Klubben har inga kanot eller kajakplatser.

Stadgar