• Städdag HSBK Lördag den 30:e kl 10-14
  20st medlemmar behövs för att stänga hamnen

Boka via https://bas.batunionen.se/Städdag IRS Lördag den 30:e kl 10-13 "Inställd"
Upptagninstider IRS / Varvet
Miljöprogram AvfallsplanVid frågor eller incidenter vad gäller miljön i hamnen kontakta styrelsen@hsbk.org eller ring:

Ann-Cathrin Abbing Mobile: +46 (0)7 05673973 (Miljöansvarig HSBK)


Kötid till Hamnen är fn 1-4 år beroende på båtstorlek.

 • Du måste vara medlem i klubben för att få ställa dig i kö till hamnen.

 • Inträdesavgift 1100 kr

 • Årsavgift 450 kr/år

 • Köavgift 250 kr/år

 • (Summan du behöver betala 1800kr)

Inträdesansökan

För att få vinterplats på Råcksta sjöhage gäller följande villkor:

 • Du måste vara medlem i någon av klubbarna

 • Du måste ha en permanent hamnplats i respektive klubbhamn.

 • Efter ansökan tilldelas du plats i mån av tillgång.


 • Klubben har inga kanot eller kajakplatser.

Båtplatsavtal

Stadgar