Stängd farled

Farvattnet mellan HSBK och upptagningsplatsen IRS kommer att stängas av i Oktober under 3 dagar för sänkning av dricksvattenledningen från Lovön.

Planen är (beroende på bla väder) mellan den 8:e och 10:e dvs i mitten av vecka 41.
Kötid till Hamnen är fn 1-3 år beroende på båtstorlek.

  • Du måste vara medlem i klubben för att få ställa dig i kö till hamnen.
  • För att ansöka medlemskap fyller du i detta formulär: Ansökningsblankett

För att få vinterplats på Råcksta sjöhage gäller följande villkor:

  • Du måste vara medlem i någon av klubbarna
  • Du måste ha en permanent hamnplats i respektive klubbhamn.
  • Köavgift 250 kr/år


Båtplatsavtal Stadgar Inträdesansökan


VAKTHÅLLNING PÅ IRS UPPSTÄLLNINGSPLATS

Ett mail med följande innebörd har skickats till alla HSBKs medlemmar med båten på IRS:

Först två frågor:

  • 1. vill du att vakthållningen skall uitökas?
  • 2. vill du ha oförändrad vakthållning?

Dessutom finns en kallelse till ett info-möte hos KBS den 20 augusti kl 19.00 för alla utombordarägare. Här kommer att informeras om ett antal föreslagna skyddsåtgärder, samarbete med polis och försäkringsbolag för att minska stölderna på uppställningsplatsen.

Det är angeläget att alla svarar på frågorna om vakthållningen så att styrelsen känner till medlemmarnas ståndpunkt.